Ekskusion til privat sanse og naturhave

med Dansk naturvejleder.

Ca. 4-5 timer. Turlængde: 5-8 km i roligt tempo med pauser.Beskrivelsen er under redigering.


Eleverne vil frit kunne anvende forskellige materialer til undersøgelserne på turene for at belyse de inkluderede læringsmål, observationer, empiri, modellering og handson aktiviteter, som vil fremgå af dagsprogrammet.


Turene afsluttes med, at de studerende fremlægger analyser og diskuterer resultaterne i grupper eller i fælles plenum.