Luftens helte og livet i et bistade 

Vi besøger området med bistaderne og der er mulighed for at se ned i bistadet for dem som har lyst.

Deltagerne vil lære om hvorfor bierne er en vigtig del af vores dagligdag og hvilken betydning det vil få hvis de uddør. Bagefter taler vi om bifamliernes opbygning og hvordan de overlever vinteren uden hjælp fra varmekilder.

Der vil være mulighed for at smage på honningen.

Vi afslutter turen med at lave en lille bi af naturmaterialer.


Alle materialer til turens forløb vil blive stille til rådighed for deltagerne.


Dato: Juli i fra kl.: 12.00 - 14.00. (Max. 10 deltager)

Husk at tilmelde din familie i skemaet her: